Úvod

08/06/08

závěr


31. 8. 2008 bude projekt RAP - Mainstreaming ukončen. Nicméně budem usilovat o to, aby tyto webové stránky byly i nadále v provozu, popřípadě začleněny do dalších projektových aktivit. V rámci projektu proběhlo 13 seminářů po celé České republice. Celkem prošlo 151 účastníků z úřadů práce a 150 sociálních partnerů.