Vítáme Vás na webovém stránce www.pracovnirehabilitace.cz


Webový portál začal pilotně fungovat v lednu 2008. Nyní se podle skutečného průběhu projektu aktualizuje, prosím věnujte pozornost odkaz příjemce, kde najdete kontakt na manažerky projektu. Můžete jim posílat návrhy, své vlastní příklady jak postupujete při pracovní rehabilitaci a jak vnímáte principy pracovní rehabilitace Vy jako osoba se zdravotním postižením, proč nemáte zájem zaměstnat osobu se zdravotním postižením a jaké máte zkušenosti se zaměstnáváním.


Posláním tohoto portálu je elektronicky sdělovat nové informace o pracovní rehabilitaci a pomocí odborné odpovědny přinášet rychlé odpovědi na vaše aktuální dotazy, proto neváhejte a zaregistrujte se v odpovědně.

Děkujeme, že využíváte či využijete webový portál!


Portál je určen:


- poradcům na Úřadech práce v České Republice

- zaměstnavatelům

- osobám se zdravotním postižením i osobám zdravotně znevýhodněným

- neziskovým a nestátním organizacím

- zdravotnickým zařízením

- státní správě a samosprávě


Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením, kterou na základě podané žádosti zabezpečuje Úřad práce ČR
(zákon 435/2004 Sb.).


Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména:


1. poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání

2. volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti

3. teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání

4. zprostředkování zaměstnání

5. udržení a změnu zaměstnání

6. postup jak vytvořit vhodné podmínky pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti