Identifikace projektu

Název projektu:                        RAP Mainstreaming
Číslo projektu:                          CZ.04.4.09/1.1.00.6/0409
Trvání projektu:                        říjen 2007 – červen 2008
Číslo programu:                        CZ.04.4.09
Název programu:                      Program Iniciativy Společenství EQUAL
Číslo tématické priority:          1
Název tématické priority:        Zlepšování zaměstnatelnosti
Číslo tématického opatření:     1.1
Název tématického opatření:   Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné v oblastech Cíle 1
Zkrácený název projektu:        RAP M
Název partnerství:                    PENTACOM M
Výše přidělené dotace:            2 592 852, 50 Kč