Partneři projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Správa služeb zaměstnanosti

Praha Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2

www.mpsv.cz - kontaktní osoba: PhDr. Petr Kaplan

                                             Ing. Jaroslava Strnadová


Svaz průmyslu a dopravy ČR

Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7

www.spcr.cz - kontaktní osoba: Mgr. Ivan Paul

                                            PhDr. Václav Sedlák