Příjemce projektu

Příjemce projektu:           Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o.

Management projektu:     Mgr. Lucie Novotná – manažerka projektu l.novotna@edost.cz
                                      Petra Brožíková, Dis. – organizační manažerka p.brozikova@edost.cz

Kontakty:    www.edost.cz
                  www.pracovnirehabilitace.cz
                  www.edost.cz/rap
                  e-mail: edost@edost.cz
                  telefon:    +420 474 628 347, +420 474 333 104
                  adresa sídla: Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov

Statutární zástupce:    PhDr. Jaroslav Dostál
                                  Mgr. Luboš Šrámek

Aktivity EDOST s.r.o.

Společnost vznikla v roce 1976 jako Výcvikové středisko československé energetiky pro přípravu a výběr operátorů uhelných elektráren se stimulátorovým výcvikem. Provádíme vstupní analýzy pracovního prostředí v rámci ČR a výběry zaměstnanců na jednotlivé pracovní pozice. _

Společnost získala a uplatňuje ISO 9001:2000 pro následující oblasti:
    • vývoj a realizace vzdělávacích a tréninkových programů
    • psychologické a personální poradenství
    • výzkum vývoj v oblasti přírodních, technických nebo společenských věd
    • činnost organizačních poradců

Poskytované služby:

Vzdělávání dospělých
        - Firemní vzdělávání
        - Kurzy připravené na míru podle potřeb trhu
        - Odborná školení

Profesní a personální diagnostika nejen pro osoby se zdravotním postižením
        - Příprava zaměstnanců ve cvičné dílně
        - Testování schopností a dovedností před nástupem do zaměstnání

Sociální a personální poradenství
        - Agentura Sféra
        - Personální agentura ASIPO

Poradenství při řešení projektů financovaných z dotačních zdrojů EU a ČR
        - Rozvojové centrum Výzva

Dopravně-psychologické vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb.
        - Psychologické pracoviště EDOST Projekt Rehabilitace-aktivace-práce
        - Řešíme prosazování nových principů v oblasti pracovní rehabilitace