Realizace projektu

Hlavním cílem Rozvojového partnerství je rozšířit vytvořené metodiky systému pracovní rehabilitace tak, aby se staly běžnou praxí relevantních sociální partnerů. V rámci realizovatelnosti projektu bude "postačující", aby vytvořené a pilotně odzkoušené metodiky znaly a uměly používat plošně a standardizované všechny úřady práce v České republice.

Vedlejším cílem a zároveň cestou je podpořit myšlenku fungujícího a subjekty v praxi velmi oceňovaného projektu "Rehabilitace - Aktivace - Práce", který si klade za hlavní cíle zlepšení přístupu a návratu na trh práce pro osoby se zdravotním postižením a podpora postupů umožňujících zaměstnání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Projekt šíří nové metody, nástroje a přístupy, které vycházejí z oblasti legislativy (zákon o Zaměstnanosti – c. 435/2004 Sb.) a které jsou předávány pro diseminaci a Mainstreaming z rozsáhlého projektu "Rehabilitace - Aktivace - Práce".

Jedná se o nové metody funkčního hodnocení a navazující způsoby aktivace člověka a to od rehabilitačního procesu v nemocničním zařízení až po integraci na trh otevřený práce.

Aktivity projektu jsou směrovány k podpoře, rozšíření a k zavedení navržených metodik do běžné standardizované praxe pracovní rehabilitace.

Smyslem projektového řešení je šířit model integrovaného systému pracovní rehabilitace především směrem ke všem úřadům práce, vybraným zaměstnavatelům a dalším sociálním partnerům (vzdělávací instituce, rehabilitační zařízení a oddělení regionálních nemocnic, státní správa a samospráva, nestátní neziskové organizace…).

Oba zmiňované projekty mají ambice stát se prvním komplexním řešením nastíněné problematiky ve většině regionech území České republiky.

Jedním z praktických nástrojů projektu je i tento webový portál, včetně odborné odpovědny pracovní rehabilitace.