Služby pracovně rehabilitačních středisek

Asistované zaměstnání

Je-li to třeba, zajistíme vám služby pracovního asistenta pro vaše postupné zaučení přímo na pracovišti. Současně se s jeho pomocí přímo na místě upraví vhodné podmínky pro výkon vašeho zaměstnání. Intenzita poskytované podpory se pak postupně snižuje. Po nástupu do práce vám pracovní asistent pomůže například zorganizovat si práci, zvládnout pracovní dovednosti, připravit si potřebné pomůcky a postupy, komunikovat v kolektivu spolupracovníků i s nadřízenými. Rozsah podpory je vždy individuální s ohledem na vaše potřeby. Nad rámec uvedené asistence může být sjednána i případná další pomoc, například při dopravě do zaměstnání, organizaci pracovního času, stravování či zajištění osobní hygieny v zaměstnání. Může být také poskytnuta podpora psychologa, zaměřená na překonávání či kompenzaci případných psychických obtíží či bloků souvisejících s pracovním uplatněním.