Služby pracovně rehabilitačních středisek

Individuální poradenství

V rámci individuálního poradenství hledáme unikátní řešení vaší specifické situace.
Věříme, že nejlepšími odborníky na svůj vlastní život jste vy. Proto našim klientům neříkáme, co by měli „správně“ chtít, jak by měli „správně“ své situaci rozumět nebo kam by měli nadále směřovat a co dělat. Cílem naší spolupráce je lépe vám porozumět, pomoci vám ujasnit si cíle, objevovat společně vaše skryté zdroje a vhodně je využít k dosažení dlouhodobě udržitelného pracovního uplatnění.