Služby pracovně rehabilitačních středisek

Příprava k práci

Na výkon vašeho zaměstnání vás připravíme nejen u nás v pracovně rehabilitačním středisku, ale i přímo na budoucím pracovišti. Pomůžeme vám získat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro danou práci. K dispozici jsou i asistenti na tréninkových pracovištích.
Lidem, kteří jsou dosud zaměstnáni, avšak hrozí jim ztráta zaměstnání, pomůžeme ověřit, zda jsou nadále schopni svoji práci vykonávat v původním rozsahu, nebo za upravených podmínek. V součinnosti se zaměstnavatelem můžeme hledat vhodnější pozici, na kterou se v rámci přípravy k práci následně zapracujete.
V případě nového zaměstnání může vaše příprava probíhat ještě před uzavřením pracovně-právního vztahu. 
Pokud není účastník pracovní rehabilitace v pracovním poměru, pobírá za dny účasti na přípravě k práci podporu vyplácenou Úřadem práce ČR.