Služby pracovně rehabilitačních středisek

Rekvalifikace

V akreditovaných kurzech můžete získat novou kvalifikaci, případně si rozšířit svoji stávající. Absolvovat můžete i kurzy profesní způsobilosti, vyžaduje-li to plánované pracovní uplatnění.
Za dny účasti na rekvalifikaci má účastník nárok na podporu vyplácenou Úřadem práce ČR.